Algemene voorwaarden

KIWA NCP is een onafhankelijke certificatie-instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een KIWA NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf. Met een erkenning kunnen bedrijven zich onderscheiden van niet gecertificeerde bedrijven. Bedrijven worden dan door KIWA NCP gecontroleerd op het voldoen aan de criteria die staan in de kwaliteitsregeling waarvoor zij erkend zijn. Met een KIWA NCP erkenning geven gecertificeerde bedrijven aan dat zij voldoen aan een bepaald kwaliteitsniveau.

Dit kan betekenen dat KIWA -inspecteurs steekproeven uitvoeren om kwaliteit te toetsen. Dit betekend voor u dat ook uw bedrijf bezocht kan worden voor inspectie. U bent verplicht deze inspecteur medewerking
te verlenen na legitimatie op de uitgevoerde werkzaamheden van
Brand-Beveiliging-Stiphout.

Onder deze link vindt u de algemene voorwaarden van de Metaal Unie